Stilfuldt og bæredygtigt

Frelsens Hærs Genbrug er en del af Frelsens Hær i Danmark.

Det betyder at den daglige ledelse i Frelsens Hærs Genbrug refererer til Frelsens Hærs ledelse i Danmark.

Du kan læse mere om Frelsens Hær på www.frelsenshaer.dk

Formålet med Frelsens Hærs Genbrug er at skaffe penge til Frelsens Hærs arbejde.

Dette arbejde består blandt andet af:

  • Samtalegrupper og anden hjælp til socialt udsatte familier
  • Væresteder for ældre
  • Hjemløseherberg
  • Børneinstutioner
  • Krisecentre
  • Lejre og udflugter for primært børnefamilier

Hvert år hjælper Frelsens Hær 160.000 udsatte i Danmark. Vi hjælper alle; uden at skelne til politisk, religiøs eller seksuel orientering. Det er for os essensen af Biblens budskab om næstekærlighed.

Det er vigtigt for os at støtte dette arbejde blandt Danmarks udsatte, og nogle gange får vi spørgsmål om hvorvidt priserne på vores varer er for dyre set i lyset af at vi får tingene gratis. Svaret på dette er at vi forsøger at få den rigtigt pris for hver enkel vare, både af hensyn til dem der har doneret til os, men også for at kunne skaffe så stort et overskud til brug blandt Danmarks udsatte.

Vi søger konstant efter personer der er villige til at hjælpe os med på frivillig basis at skaffe penge til Danmarks udsatte. Hvis du har interesse i dette, så meld dig meget gerne som frivillig i en af vores butikker, eller kontakt os via linket på forsiden. Vi har brug for personer der kan ekspediere, køre efter genbrugseffekter, prismærke, hænge tøj på stativer, sortere tøg eller meget andet.

Hvis du ønsker at vide mere om Frelsens Hærs sociale arbejde som vi støtter kan det gøres via dette link.

Ud over det direkte økonomiske formål, er det også vigtigt for os at vores butikker skaber livsglæde og positivt livsindhold for alle vores frivillige medarbejdere, og vi forsøger at fremme dette via frivilligfester og andre sociale tiltag.

Frelsens Hærs Genbrug i Danmark ledes af følgende personer:

Genbrugschef - Gert Lehim Pedersen

Gert

Gert har det overordnede ansvar for Frelsens Hærs Genbrug, og repræsenterer også Frelsens Hærs Genbrug i Frelsens Hærs genbrugsråd, samt i Frelsens Hærs forvaltningsråd der har den daglige ledelse af Frelsens Hær I Danmark og Grønland.

Gerts primære fokus er strategisk ledelse, økonomistyring, samt personaleledelse. Herudover har Gert også det overordnerede ansvar for Genbrugsbutikkerne.

Eksport og indsamlingschef - Kasper Kristiansen

Kasper

Kasper har ansvaret for indsamling af tøj via vores containere, både på kommunale og private pladser. Herudover har Kasper også ansvaret for eksport af tøjet til udlandet.

Kasper er endvidere også ansvarlig for kontakten til de eksterne firmaer som hjælper med indsamlingen af genbrugstøjet.

Marketings- og CSR chef - Jette Skov

Jette

Jette har ansvaret for Frelsens Hærs Genbrugs sortering i Hvidovre, herunder B2B og B2C salg. Jette er envidere ansvarlig for marketing og CSR for Frelsens Hærs Genbrug.

Ud over dette har Jette ansvar for flere projekter som Frelsens Hærs Genbrug indgår i sammen med både kommunale og private instanser.